دليل خدمات الترجمة العالمي من بروز. كوم
 The translation workplace
Ideas


ProZ.com virtual conferences

ProZ.com virtual conferences for translators are held online and attended by participants all over the world. Watch web presentations, participate in Q&A sessions, network with other professionals and more.

Past conferences

ConferenceDate
Jan 10, 2017
Dec 8, 2016
Nov 29, 2016
Sep 30, 2016
Jun 20, 2016
Dec 18, 2015
Dec 9, 2015
Sep 30, 2015
Jul 8, 2015
Dec 10, 2014
Sep 30, 2014
Jun 26, 2014
Jun 6, 2014
Jun 4, 2014
May 28, 2014
Apr 8, 2014
Dec 10, 2013
Dec 4, 2013
Nov 29, 2013
Nov 21, 2013
Oct 4, 2013
Sep 10, 2013
Aug 20, 2013
Aug 7, 2013
Jul 23, 2013
Jul 17, 2013
Jul 12, 2013
Jul 11, 2013
Jun 27, 2013
May 30, 2013
May 28, 2013
May 15, 2013
Apr 25, 2013
Mar 20, 2013
Feb 19, 2013
Dec 21, 2012
Dec 13, 2012
Sep 28, 2012
Sep 12, 2012
Jul 19, 2012
Jun 20, 2012
Jun 15, 2012
May 31, 2012
Apr 24, 2012
Mar 1, 2012
Sep 30, 2011
Aug 10, 2011
Jul 21, 2011
Jun 7, 2011
May 21, 2011
May 13, 2011
Apr 8, 2011
Apr 7, 2011
Feb 3, 2011
Jan 27, 2011
Nov 10, 2010
Oct 13, 2010
Sep 30, 2010
Sep 30, 2009